KursnivåerKitekurs

Level 1 - Nybegynner kitekurs

Teori

Få mest mulig ut av instruktørene dine

Teori om utstyr og sikkerhet 
 • Alt om kiteutstyret, rigging av kite og vedlikehold.

 • Hvordan du bruker sikkerhetsutstyret. 

 • Kite-terminologi. Lær deg kitespråket. 

Kitekontroll
 • Forståelse for vind-vinduet og kitekontroll. Ulike flyøvelser med kite. 

 • Håndsignaler. 

 • Start og landing av kite. 

 • Restart av en kite som har krasjet i vann eller på snø. 

 • Gå med kiten i lufta i ulike retninger. 

“Bodydragging” (i vann)

Kitingens fantastiske verden åpner seg den gangen du går i vannet for første gang. Kiten svarer på enhver bevegelse, og den drar deg fremover eller til siden med små justeringer på kontrollbaren. “Bodydragging” er en viktig del av læringsprosessen for generell kitekontroll, og det går ut på å bruke kraften fra kiten til å bevege deg i vannet uten brett. Du kommer til å lære å “body dragge” medvinds, til sidene og opp mot vinden (avansert bodydragging).

Grunnleggende kiting på brett/ski 
 • Vannstart med brett og kite. Snøstart med ski/brett og kite. 

 • Grunnleggende kjøring i begge retninger (dette stadiet er individuelt, noen trenger et level 2-kurs for å komme hit). 

 • Kiting/kjøring opp mot vinden (dette stadiet er individuelt, noen trenger et level 2-kurs for å komme hit). 

Teori og sikkerhetsregler

Vi går gjennom skikket oppførsel på kitespots på vann/snø, hvordan en forholder seg til andre kitere (“crowds”) og hvordan en skal være forberedt på og håndtere uventede situasjoner og faremomenter, som plutselig endring av vindstyrke, vindretning eller noe galt med kiten.

Kurs

Våre kursnivåer

Andre kite camps