KursnivåerKitekurs

Level 2 - Kitekurset for litt øvede

Forkunnskaper - Grunnleggende kite teori og kite kontroll. - Klar for vannstart. - Fullført nybegynnerkurs Hva vi øver på Avhengig av nivået du er på, vil vi lære deg følgende: Vannstart. Hvordan du kommer opp på brettet (skiene) og kjører de første meterne. Kiting opp mot vinden (“upwind”). Hvordan du kiter frem og tilbake til samme utgangspunkt, og hvordan du krysser opp mot vinden. Kitesikkerhet. Prioriteringsregler. Individuell veiledning.

Teori

Avhengig av ditt nivå jobber vi med følgende teori og praksis:

Vannstart (snøstart)

Du må bruke vind, kite og brett for å komme deg opp, og dette må kombineres nøyaktig. Store brett flyter bedre enn små og er derfor lettere å starte med. Dette er utfordrende å få til, men etter litt øving kommer du til å få full kontroll - og utrolig mye moro!

Denne delen av kurset er enklere på snø enn vann siden du står på fast grunn uten å synke. På snø er det lettere å kite med ski enn med brett.

Kiting opp mot vinden: “Upwind kiting”/Kryssing

Når du er oppe og kiter på brettet er det ikke uvanlig å ende opp langt unna startpunktet (medvinds), i enden av stranda eller snøkite området. Om dette skjer må du spasere for å komme tilbake der du startet. Dette er selvsagt en kjempefin anledning til å få erfaring med å kite på brett/ski i starten, men vi skal lære deg hvordan du krysser (kiter opp mot vinden) for å kite tilbake til samme stedet du startet. 

Prioriteringsregler 

Oppførsel og skikk & bruk på vannet (og snøen), hvordan du håndterer andre kitere, og regler for å passere andre kitere.

Kitesikkerhet

Vet du hvordan du gjennomfører en self-rescue? Er du trygg på start og landing av kiten? Et nybegynnerkurs inneholder mye informasjon, og det kan være vanskelig å få med seg alt. Derfor er det viktig å repetere grunnleggende teori og sikkerhet, spesielt om det er en stund siden du deltok på forrige kitekurs.

Individuell veiledning 

Instruktøren oppdager forbedringspotensiale ved kitingen din, forteller hva du kan gjøre annerledes for å unngå vanlige feil og tar kitingen din til neste nivå.

Kurs

Våre kursnivåer

Andre kite camps